Loon naar werken lukt voorlopig niet

Source: Loon naar werken lukt voorlopig niet | Binnenland | Telegraaf.nl

In meerdere comentaren besteedden we aandacht aan de verstoringen die het beleid sinds de beruchte zeventiger jaren nu gaan veroorzaken. Op last van het regime moest er overal in de westerse wereld een tweeverdieners-systeem uit de grond gestampt worden….met alle negatieve gevolgen van dien voor onder meer alleenverdieners, die tot op heden steeds onder het karpet geveegd werden. De geïnjecteerde emancipatie-ideologie moest als belangrijker gelden dan de logische orde, en dáár mocht en mag nog steeds niet aan gewijfeld worden…

Nu HUN geldsysteem in de eindfase niet meer dezelfde veerkracht heeft, treden breuklijnen met de daarbij behorende maatschappelijke ontwrichtingen steeds vaker aan de oppervlakte. Ze kunnen en willen het niet oplossen. Het is nog steeds één van hun stokpaardjes. Het consumptie-bevorderend beleid (onder met mom van vrouwen-emancipatie) gaat nu steeds vaker zijn tol eisen… -DGZ-