’Luilekkerland voor parttimers’

Source: ’Luilekkerland voor parttimers’

Er moet wel vermeld worden dat toeslagen alleen gelden voor huishoudens met lage inkomens of alleenverdieners…

“Minder pensioenopbouw wordt ook op die manier nog gecompenseerd.”

Ja, precies en dat bevalt veel mensen goed zo. Minder werken vóór je pensioen of eerder met pensioen is lucratiever dan menigeen denkt, én de politiek heeft zich dermate klem gezet dat de laagste inkomens wel gecompenseerd móeten worden, hetgeen dan ook voortdurend gebeurt…

Dat is de prijs die men destijds willens en wetens accepteerde. Toen konden de gevolgen van hun maatregelen nog onder het karpet geschoven worden, nu en dus aan het einde van de geldsyclus kan dat niet meer zo gemakkelijk, en begint het pijn te doen. Het oorzaakvissen naar andere en dus de verkeerde boosdoeners is weer losgebarsten… -DGZ-