’Maak werken als leraar aantrekkelijker’

Source: ’Maak werken als leraar aantrekkelijker’

“Ze vergeet dat de kinderopvang evenals het onderwijs met een enorm personeelstekort kampt. De loonkosten in de kinderopvang zijn door de wildgroei aan Zzp’ers niet meer op te brengen, waardoor groepen gesloten worden en ouders met de handen in haar zitten.”

“De Muur” is ook op dit terrein bereikt. Het is gewoon op, maar niemand wil en mag die realiteit onder ogen zien…

En nogmaals: het was een politiek besluit om de samenleving omwille van economische groei via consumptiebevordering dusdanig in te richten dat het gezinsinkomen omhoog moest. De gevolgen waren het installeren van een peperduur kinderopvangtraject, een eveneeens peperduur toeslagensysteem voor de lage inkomens c.q. de alleenverdieners en het creëeren van de infrastructuur die massaal deeltijdwerk mogelijk maakte. Het was het begin van “The Great Distortion”, scheefgroei die onopvallend geïmplementeerd werd in HUN nieuwe kunstorde sinds 1971…

Een op groei en uitbreiding gebaseerd (geld)systeem heeft zijn grenzen bereikt. Wat overblijft is gestoethaspel en gepriegel op alle terreinen met meningen en voorstellen van allerlei “deskundigen”. Het grootste deel van krantenberichten en publiciteit over het algemeen betreffen overbodige en onzinnige ruis, propaganda en rookgordijnen ter afleiding. Er is geen oplossing voor het (ook dit weer) destijds zelf in het leven geroepen “probleem”. De weg terug naar de logische orde zal niet worden ingeslagen

De enige oplossing is de (inmiddels in gang gezette) afbraak van vrijwel alle bestaande orde en structuren. Van zorg, kinderopvang en deeltijdwerk via mobiliteit en vervoer tot en met het toeslagensysteem, werk en inkomen en zelfs woningbouw (ook al verwacht men dat niet)... En ook dit allemaal weer niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Daar zorgen onder meer het globale afbraakbeleid en oorlogen voor. Valuta-oorlogen, echte hete oorlogen en conflicten om grondstoffen

What is a currency war, in a nutshell? It typically happens when there’s not enough growth in the world to go around for all the debt obligations. In other words, when growth is too low relative to debt burdens. That’s certainly the case today.

De gevaarlijke eindfase is aangebroken, de “Fourth Turning” gaat zijn tol eisen. Verweer en protest hebben geen zin, struisvogel spelen evenmin, (mentaal) voorbereiden is verplicht. Kortom, de “leuke” tijden en de “pretmaatschappij” zijn definitief voorbij… -DGZ-