Major corruption alert…

Corruptie en fraude blijven niet beperkt tot slechts een land, een instituut of een belangengroepering. Overal zijn de uitwassen aanwezig waar HUN geldsysteem actief is…. globaal dus en in elke uithoek, ook al wordt het niet altijd aan het publiek bekend gemaakt. Bij voorkeur wordt het natuurlijk weer onder het karpet geveegd via “selectieve normering” en wordt er dus gewoon weer niet over bericht… -DGZ-