Massa-immigratie sloopt de verzorgingsstaat…

Zelfs bekendere Nederlanders lijken het niet te kunnen bevatten dat het ondermijnen van de verzorgingsstaat, de rechtsstaat en de sociale orde, oftewel afbraakbeleid, OPZETTELIJK in gang gezet is. De huidige orde moet worden vernietigd. Dat is een door het regime vastgesteld en te bereiken doel.

Nederland is een prominent slachtoffer vanwege de hogere welvaart hier dan in omringende landen en zal daarom naar verhouding zwaar getroffen gaan worden… -DGZ-