Massive Steigerung von Erkrankungen als Folge der Impfkampagne beim US-Militär 

Source: Massive Steigerung von Erkrankungen als Folge der Impfkampagne beim US-Militär –

“Mit den Meldesystemen VAERS und der EudraVigilance Datenbank der EMA werden viele davon nicht erfasst. Beim US-Militär werden jedoch alle zu 100% dokumentiert und die Ergebnisse sind erschreckend.”

Steeds hetzelfde verhaal. Meer zieken en ziektes bij het Amerikaanse leger naar aanleiding van verplichte vaccinatie. In tegenstelling tot andere databanken, waar niet alle bijwerkingen gemeld worden,  gebeurt dat bij het leger wel. De resultaten zijn er dan ook naar… -DGZ-