Media meer dan ooit doorgeefluik van activisten en belangengroepen… 

Source: OpinieZ Media meer dan ooit doorgeefluik van activisten en belangengroepen

Zo werkt propaganda, en al heel lang zonder dat de massa iets in de gaten heeft. Alleen de voor het regime welgevallige onderwerpen worden massaal belicht, en dat ook nog eens heel éénzijdig.

Via weglating van cruciale feiten en al die andere meningen, ook van deskundigen, ontstaat de gewenste voortdurende stroom aan berichtgeving die de meerderheid geen kans meer biedt om de andere kant van de medaille waar te nemen.

Het is de bedoeling dat de mensen door de bomen het bos niet meer zien. De wereld om ons heen is één grote, vooral selectieve theatershow waarmee de gekochte en in dienst van het regime opererende media ons confronteren. Dat is ook de reden waarom men de verwachte aanval op bijvoorbeeld “Ongehoord Nederland” startte. Andere meningen die berusten op een logische gedachtengang en aangeboren drijfveren, moeten verdwijnen… linksom of rechtsom… 

Deze gang van zaken maakt deel uit van het hersenspoelingsprogramma voor het volk, waardoor vrijwel niemand nog de gedisciplineerde natuurlijke en logische structuren mag ontdekken en zich daarop mag beroepen. Die zijn voor het regime taboe en moeten dus wijken. HUN nieuwe gewenste en gepropageerde orde moet zo min mogelijk logisch zijn. Alleen zo is de nagenoeg volledige volkscontrole mogelijk en kan de macht die men gaandeweg van het volk stukje bij beetje steelt, pas echt verschuiven in de richting van het (geld)regime.

Alleen de door het regime geïnjecteerde staatsmening dient als de enig juiste te worden geaccepteerd, en dat is dan de hier vaker genoemde kunst- en surrogaatsamenleving, die functioneert in het belang van overheden als uitvoerende tak van het (geld)regime maar die NIET het volksbelang dient. Het volk wordt alleen maar omgekocht en stil gehouden met ongedekt geld… -DGZ-