Meer dan 60% van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de landelijke en Europese politiek, wat nu? | Achter de Samenleving

Mensen hebben geen enkel vertrouwen meer in de landelijke en Europese politiek

Source: Meer dan 60% van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de landelijke en Europese politiek, wat nu? | Achter de Samenleving

“Dat er een grootscheepse verandering moet komen en gaat komen lijkt dan ook hoe langer hoe meer onvermijdelijk.”

Steeds meer mensen hebben in de gaten dat er veel zaken niet meer kloppen en dat er fundamentele veranderingen moeten gaan plaatsvinden. Hoe meer mensen erachter komen dat ze gedwongen worden om in deze fantasiewereld te blijven vegeteren, des te moeilijker wordt het voor de elite om de schone schijn op te houden. De middelen die de collaborateurs ter beschikking hebben, zijn op de eerste plaats van financiële aard in de vorm van het op grote schaal verdelen van fiatgeld en op de tweede plaats het almachtige propagandawapen. Bovendien wordt de druk opgevoerd via subtiele denk- en spreekverboden. Neger mag niet meer, blank mag ook niet meer, negerzoen en zwarte piet worden in de ban gedaan. Deze dictatoriale trekjes nemen toe naarmate hun invloed en macht dreigen af te nemen. Vandaar dat we ook duidelijk stellen dat je beter afstand en afscheid kunt nemen van de huidige stervende structuren en de eigen onafhankelijke lijn blijft volgen. Eén van de mogelijkheden die hun geldstroom afsnijdt, is een fatale gebeurtenis op financieel-economisch gebied. Op dit moment lijken ze de touwtjes nog in handen te hebben en kunnen ze nog redden wat er te redden valt om zodoende hun systeem in leven houden… -DGZ-