Meer werken loont helemaal niet

Source: Meer werken loont helemaal niet | Columns | Telegraaf.

De zoveelste versie. Men wéét dat werken en meer werken feitelijk minder oplevert dan gepropageerd, men besteedt er al jaren aandacht aan en het resultaat is dat er niets gewijzigd wordt of kan worden. Het was een politieke keuze om de maatschappij  in te richten zoals we die nu kennen. Diezelfde politiek zorgt bijgevolg ook niet voor een ommezwaai. Ook in het buitenland wil men tegen de huidige (door democraten gecreëerde) condities niet meer aan het werk.

Deutsche glauben, Arbeit lohnt sich nicht mehr

Naarmate men vaker een loopje neemt met de belangen van de burger, des te groter die verstoringen en onevenwichtigheden die nu in ELKE besmette sector worden aangetroffen… -DGZ-