Meer werken loont niet: ’Houd die bonus maar’

Source: Meer werken loont niet: ’Houd die bonus maar’ | Binnenland | Telegraaf.nl

We worden weer op onze wenken bediend. “The Great Distortion” slaat weer toe. Het waren destijds allemaal politieke consumptie bevorderende beslissingen die democraten in alle westerse landen namen. De oorzaken en de veroorzakers als handlangers van het geldregime zijn bekend maar gaan altijd vrijuit en wassen achteraf hun handen in onschuld.

Democraten kúnnen de door henzelf veroorzaakte verstoringen en onevenwichtigheden niet oplossen. Ze zouden de klok terug moeten draaien en dat gebeurt niet. In voorkomend geval zou men dan niet alleen het toeslagensyteem moeten opheffen, maar ook de destijds daarmee samenhangende belastingdruk voor lage inkomens aanzienlijk moeten verlagen, i.c.m. een aanzienlijk hoger loon, zodanig dat de koopkracht van een alleenverdiener weer op het peil van ca. 1970 zou uitkomen. Alleen niets wetende fantasten, waartoe ook veel kamerleden behoren, komen met dit soort voorstellen

Het geldregime staat bekend als de hoeder en profiteur van het eigen ongedekt geldsysteem en het om die reden kunstmatig verlengen van de levensduur. De clou is dat een eenmaal in de belangen van het geldregime functionerende hervormde samenleving niet meer teruggedraaid wordt. De nieuwe kunstmatig geïnstalleerde status quo wordt aansluitend met alle middelen beschermd en in stand gehouden, hoe krom en onevenwichtg deze ook is… -DGZ-