Men houdt het niet voor mogelijk…

De meerderheid van de bevolking gaat er nog steeds van uit dat overheden steeds het beste met ons voorhebben en zorg dragen voor een veilige en zekere samenleving… Het tegenovergestelde is echter waar, maar bijna niemand waagt het om die waarheid onder ogen te zien. 

Het overkoepeled regime zorgt steeds voor “beweging” in de vorm van paniek, angst, onzekerheid en onveiligheid onder de bevolking. Het regime is niet gebaat bij orde, rust en veiligheid. Het wil sturen, controleren en macht uitoefenen. Met rust en orde valt er niet zoveel te doen voor de machthebbers en kunnen ze hun doelstellingen niet bereiken… -DGZ-