Mensen uit 3e wereld landen binnen laten betekent ook de problemen uit die wereld toelaten

Source: Mensen uit 3e wereld landen binnen laten betekent ook de problemen uit die wereld toelaten

“En zou er dan al een aanhouding volgen,  staat er gelijk wel een D66 officier van justitie klaar met zijn eveneens D66 rechter compaan, die iets verzinnen om de straf ( indien die al volgt ) zo licht mogelijk uit te laten vallen.”

We beweren daarom ook dat álle organen in de gehele westerse wereld ondertussen zijn bevallen van links ideologisch gedachtengoed, waardoor ze hun op ideologische gronden gebaseerde beslissingen vrijelijk en ongestraft kunnen nemen. Deze besmetting heeft men tientallen jaren laten voortduren en zelfs gestimuleerd met als gevolg dat álle topposities bij álle ministeries, instanties en overheden tot en met de lokale, volledig zijn ingenomen. Dat machtige discriminerende, mening-dicterende, zichzelf in stand houdende onderdrukkingsmechanisme schaf je niet zomaar af. Daar moet wat anders aan te pas komen, en wij noemen dat dan “De Grote Zuivering”… -DGZ-