Merkel: “EU verkraftet doppelt so viele Migranten”

Bron: Merkel: “EU verkraftet doppelt so viele Migranten”

De EU is in staat om dubbel zoveel migranten op te nemen en geld speelt geen rol… zegt Merkel. Technisch en financieel gezien (geld wordt geleend, bij de belastingbetaler geplukt of “bijgemaakt”) klopt dat ook. Zo gezien kun je die aantallen migranten zelfs vervijfvoudigen. De uitwerkingen op de maatschappij zijn echter fataal. Deze mensen zijn niet te integreren en worden bevoordeeld ten opzichte van de eigen bevolking. In financieel opzicht krijgen “statushouders” een uitkering van formaat in de schoot geworpen zonder verdere verplichtingen. Dit kun je de werkende belastingbetaler of zelfs mensen die na ontslag zijn aangewezen op een uitkering, en die wél aan de meest onrealistische strenge verplichtingen en voorwaarden moeten voldoen, niet meer verklaren. Men bewerkstelligt hiermee maar één doel: het verder aanwakkeren van de volkswoede. Merkel speelt alleen haar rol in dit spel. Ze weet dat de huidige wereldorde aan vervanging toe is. Zonder eerdere vernietiging en afbraak geen wederopbouw… -DGZ-