Met het inschakelen van opa wordt de arbeidsmarkt niet gered

Nederland is een echte banenmachine geworden. De werkloosheid is laag en het aantal mensen dat betaalde arbeid verricht zit op een top. Maar er is een schaduwzijde: schaarste op de arbeidsmarkt. Alle sectoren klagen over een gebrek aan personeel, waardoor de groei van de bedrijven in gevaar komt. Mooie plannen om Nederland duurzamer te maken, gaan schipbreuk lijden omdat er onvoldoende personeel is, om maar een voorbeeld te noemen.

Source: Met het inschakelen van opa wordt de arbeidsmarkt niet gered

Het woord duurzaamheid valt weer eens. Duurzaamheid begint bij het mondiale monetaire fiatgeld-systeem dat een kapstok-functie vervult en waarop alle andere systemen en structuren baseren. Dat zal dus eerst fundamenteel gezond gemaakt moeten worden, voordat men kan praten over alle ondervormen van duurzaamheid waar we al jaren mee doodgegooid worden. De veelal lager betaalde (tijdelijke) baantjes die nu blijkbaar volop aangeboden worden, worden onaantrekkelijker naarmate de vaste lasten steeds verder oplopen en men in de gaten heeft dat de werkende in feite de sul en de lul is. Er zijn mensen (m/v/x) genoeg in Nederland, maar blijkbaar zijn er te weinig prikkels om ze tot werken te bewegen of hebben allang een uitweg gevonden om inkomsten, al of niet van criminele aard, te genereren… -DGZ-