Migranten wandelen zonder tegenweer de EU binnen…

https://www.youtube.com/watch?v=BpvIc46DN44

Eén van de vele vastleggingen waaruit blijkt, dat er geen sprake is van bescherming van buitengrenzen. Men zou het typisch kunnen noemen voor de houding van alle Europese grensbewakers en politieagenten ten aanzien van illegale grensoverschrijders én de zich hier bevindende illegalen. Men legt ze geen stroobreed in de weg. De orders om niet actief te worden en om geen gebruik te maken van vurwapens komen altijd “van de hoogste niveau’s”. Daar is bijgevolg de meeste criminele energie vertegenwoordigd. Geen enkel zinnig EU-burger haalt het in zijn hoofd om deze EU en de nationale volksverraders in de vorm van regeringen en parlementen nog serieus te nemen en te accepteren. Volgens de in onze maatschappij geïmplanteerde “normen en waarden” telt elk mensenleven. Er breekt een moment aan dat het niet meer telt… -DGZ-