Migratiepolitiek en rechtsspraak failliet door toegeven aan linkse chantage

Source: Migratiepolitiek en rechtsspraak failliet door toegeven aan linkse chantage

De hier geschetste situatie betreft niet alleen Nederland, het is een Europees en zelfs globaal fenomeen geworden. De “progressieven” hebben de macht, maken er hevig gebruik van, drijven het bij gebrek aan voor hen zichtbare weerstand verder op de spits. Hun tegenstanders, laten we ze maar voor het gemak de conservatieven of de realisten noemen, zijn schijnbaar weerloos en uitgeschakeld, en weten dat conventionele middelen en strategieën binnen de kaders van het vijandige systeem niet werken. In feite worden ze uitgeschakeld door de democratie zoals die door de huidige machthebbers wordt uitgevoerd. De enige doeltreffende wapens zullen dus onconventioneel van aard moeten zijn, onverwachts moeten worden ingezet met globale en schokkende uitwerkingen als de tijd er rijp voor is. Vroeg of laat zal het moment aanbreken waarop de geldstromen voor de huidige regimes opdrogen of helemaal verdwijnen en dan zijn we weer bij ons motto: neem ze het kunstgeld af… -DGZ-