MILITARY TRIBUNALS: Why They Are Absolutely Necessary

Source: MILITARY TRIBUNALS: Why They Are Absolutely Necessary

“Because the barbarians are inside the gate!”

Dat zegt alles, en verklaart waarom er van binnenuit nooit een verandering kan plaatsvinden. Het links-groene (politieke) gespuis met hun gecreëerde uitwassen, die zelfs al niet meer als abnormaal waargenomen worden, zijn zover doorgedrongen dat zij via externe gebeurtenissen gedwongen moeten worden het veld te ruimen. Ze zitten aan de bron en in het centrum van de macht. Eerst zullen we de door hen veroorzaakte chaos aan den lijve moeten ervaren, op welke wijze dan ook… -DGZ-