Minister De Jonge: migratie bedreigt oplossing woningtekort

Source: Minister De Jonge: migratie bedreigt oplossing woningtekort | Buitenland | Telegraaf.nl

“De volkshuisvestingsminister zegt dat het migratiesaldo beïnvloedbaar is. „Het bestaat uit vier componenten, waar je min of meer invloed op hebt. Het is arbeid, de grootste component, asiel is een hard groeiende component, dan is er liefde- en gezinsmigratie en de vierde is studie. Op alle vier de componenten moeten we grip krijgen zodat het migratiesaldo doenlijk en inpasbaar is.”

We missen de belangrijkste componenten: de belangen van de eigen bevolking hebben steeds voorrang; het land moet weer leefbaar gemaakt worden; de eigen grenzen worden bewaakt en gecontroleerd. 

De politiek geeft zelf vrijwel dagelijks argumenten om heel veel afstand te houden van de huidige volksvijandige gang van zaken… -DGZ-