Minister gaat zich inzetten voor meer betaalbare huurwoningen – rtlz.nl

Bron: Minister gaat zich inzetten voor meer betaalbare huurwoningen – rtlz.nl

Hét probleem dat men uiteraard met steeds dezelfde argumenten als economische groei, banen creëren en toenemende welvaart verbloemt en waaraan werkelijk alles ondergeschikt gemaakt wordt, is de schrijnende overbevolking in dit land. Naarmate de tijd vordert zal ook dit probleem worden “opgelost”, maar tot die tijd moeten we nog even op het topje van de golf blijven zitten tot deze op de naderende kust te pletter slaat… -DGZ-