Ministerie verdoezelt asieldelict

Ernstige misdrijven die gepleegd zijn door asielzoekers zijn in een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid weggemoffeld. Zedendelicten en misdrijven als moord en doodslag zijn onder de noemer ’overige’ verborgen in een rapport dat juist openheid moest bieden.

Source: Ministerie verdoezelt asieldelict

Dezelfde werkwijze als in onze buurlanden en dan met name Duitsland als speerpunt van het omvolkingsproces. Al deze misstanden worden van bovenaf opgedragen en afgedwongen. Voor ons en anderen reden genoeg om de uitvoerders van deze VN/EU-asiel en vluchtelingen-programma’s als de ware criminelen te bestempelen. Dat mega-criminaliteit onder de pet gehouden werd en wordt, is al veel langer bekend. Afrekening met de verantwoordelijken moet volgen… -DGZ-