Misdadiger uitgekleed

Justitie moet sneller het geld van criminelen afpakken, vindt de Tweede Kamer. Nu blijven er nog te veel zogenoemde ontnemingszaken op de plank liggen.

Source: Misdadiger uitgekleed

Als je dan eindelijk het hele verhaal gelezen hebt, blijkt dat men geen aanstalten maakt om criminelen uit de maatschappij te verwijderen. Dat ze er zijn en dat ze zich min of meer vrij mogen bewegen, wordt als een  vanzelfsprekend feit ervaren. Dat daarna niets anders meer kan volgen dan het bekende “dweilen met de kraan open” is niet meer dan logisch. Het huidige (financiële) systeem van de volksvijanden is de voedingsbodem voor toenemende criminaliteit. Opgelost, veranderd en aangepakt wordt er daarom niets. Regelmatig onderhoud in de vorm van voor- én aflakken beschermt nou eenmaal beter tegen invloeden van buitenaf… -DGZ-