Moeten we het Songfestival wel serieus nemen?

Waar gaat het tegenwoordig eigenlijk om bij het Songfestival: het liedje of de act eromheen?

Source: Moeten we het Songfestival wel serieus nemen?

“Waar gaat het tegenwoordig eigenlijk om bij het Songfestival: het liedje of de act eromheen?”

Het draait om propaganda en beïnvloeding, een psychologisch spelletje. Jaren geleden vroegen veel mensen zich af waarom opeens niet West-Europese landen deel mochten nemen en ook nog steevast als “winnaar” uit de bus kwamen. Subtiel werd toen al de basis gelegd voor acceptatie van een “verenigder Europa” dat steeds verder uitgebreid diende te worden… -DGZ-