Mogen we niet weten…

“Omdat je op de beelden ziet wat er echt gebeurt”… 

Zoiets deed “Ongehoord Nederland” ook. Het tonen van die zijde van de waarheidsmedaille werd door het regime, dat er prat op gaat diversiteit en bontheid hoog in het vaandel te hebben staan, niet op prijs gesteld. Het zal ON na verloop van tijd de kop gaan kosten. Alles en iedereen die het regime te nadrukkelijk in het vaarwater komt door vaak alleen maar ook die andere waarheid te laten zien, wordt opgeruimd en “kalt gestellt”. Voor het opruimen van personen spreken we dan van “fortuynen”. Betreft het “gevaarlijke” particulieren, blokkeert men hun bankrekening.

Telkens als “wij iets niet mogen weten”, worden wij plotseling heel nieuwsgierig naar geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur en status bij politie of justitie… -DGZ-