Mondiaal migratiepact – Een existentieel gevaar voor Europa – Novini.nl

Op 10 december zullen de vertegenwoordigers van circa 190 staten, dus bijna alle staten ter wereld, in het Marokkaanse Marrakesh een document ondertekenen dat de titel ‘mondiaal pact voor een veilige, geordende en geregelde migratie’ draagt. Dat onder de regeringen die reeds hun instemming betuigd hebben ook de Duitse te vinden is, mag niet verwonderen.Read More

Source: Mondiaal migratiepact – Een existentieel gevaar voor Europa – Novini.nl

“Daarbij wordt alle immigranten, dat wil dus zeggen iedereen die naar een ander land wil migreren, het recht op opname toegekend, inclusief de toegang tot de sociale voorzieningen van het land in kwestie. De ondertekenende landen verplichten zich van iedere controle af te zien. Dat wordt woordelijk beschreven.”

Uit het artikel blijkt dat er sprake is van een geplande strategie, ook met betrekking tot de vooropgezette bedoeling om de Europese volkeren om te tuin te leiden… -DGZ-