Moorden en misdaden Londen stijgen tientallen procenten onder moslim burgemeester

Source: Moorden en misdaden Londen stijgen tientallen procenten onder moslim burgemeester

“Al in 2013, dus nog vóór Europa zijn poorten openzette voor een ware vloedgolf moslimmigranten uit het Midden Oosten en Afrika, bleek uit het officiële British Social Attitudes Survey dat 77% van de Britten wilde dat de immigratie werd beperkt, waarvan 56% voorstander was van een sterke beperking. De politiek besloot juist tot het tegendeel, met alle gevolgen van dien, zoals 1 miljoen illegalen, die volgens officials vanwege het huidige beleid nooit zullen kunnen worden uitgezet.

Eigenlijk wordt dit beleid min of meer in de gehele westerse wereld bewust gevoerd. Men regeert duidelijk tegen (de wil van) de eigen bevolking. De negatieve gevolgen daarvan worden steeds verplaatst naar de zich onderaan de piramide bevindende bevolkingsgroepen, die duidelijk niet als profiteurs van de huidige structuren kunnen worden bestempeld. Hogerop wordt het, daar waar die negatieve gevolgen minder voelbaar en merkbaar zijn, steeds aantrekkelijker om de ingeslagen weg te blijven vervolgen in de vorm van de leukere en beter betaalde baantjes en waar de macht over de meerderheid kan worden behouden en zelfs kan worden uitgebreid. Men doet het voorkomen alsof de meerderheid bepaalt wat er gebeurt, terwijl het in feite een (om)gekochte minderheid betreft, die zelf niet eens in de gaten heeft welke systeemrol hen wordt toebedeeld, en die zich daar als profiteurs op basis van salaris, functie en machtspositie dientengevolge ook niet druk over maakt of hoeft te maken… -DGZ-