Moslim voelt zich vaker gediscrimineerd

Moslims in Europa voelen zich in de afgelopen tien jaar in toenemende mate gediscrimineerd. Nederlandse moslims ervaren nog vaker discriminatie dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 10.000 moslims in vijftien verschillende EU-landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Bron: Moslim voelt zich vaker gediscrimineerd

Eén van de talloze onderwerpen die ons te pas en te onpas en vooral ongevraagd ter kennisneming worden opgediend. Je kunt die onzin lezen, of als niet ter zake doend terzijde schuivend de aandacht richten op belangrijkere zaken, zoals het ondernemen van een wandeling met je hond of het voeren van varkens op de kinderboerderij… -DGZ-