#MuhToo: Universitäre Genderexpertin erklärt in Aufsatz, warum das Melken von Kühen sexueller Missbrauch ist

Source: #MuhToo: Universitäre Genderexpertin erklärt in Aufsatz, warum das Melken von Kühen sexueller Missbrauch ist

#MuhToo. Tuttebel verklaart waarom koeien melken een vorm van sexueel misbruik is en het bevruchten van koeien als verkrachting moet worden gezien. Telkens als we denken dat het niet meer gekker kan, komt de een of andere goede betaalde “expert” (m,v,x) op de proppen met een nieuwe “waarheid” als een koe… -DGZ-