Na verkiezingen blijven de beleidsambtenaren zitten en gaan gewoon door…

Op dit rare fenomeen wezen we ook eerder. (Beleids)ambtenaren blijven gewoon zitten en gaan stoer door met alle eerder deel door henzelf uitgewerkte plannen. Fundamentel veranderingen vinden dan ook nauwelijks plaats. De ingeslagen weg wordt doodleuk voortgezet.

Sterker nog… voorstellen, plannen, beleidsvoornemens en toekomtvisies worden nog niet eens door beleidsambtenaren aangedragen. Het initiatief komt doorgaans van adviseurs van de regering, lobby’s en adviesbureau’s, waar miljoenen aan worden uitgegeven. Legio mensen die het uiteindelijke beleid bepalen maar die nooit met hun kop op tv komen, maar ze maken wel deel uit van het ware regime of zijn het regime, én …. door niemand gekozen. Dat is de keuken die wij nooit van binnen mogen zien… -DGZ-