NATO Preparing for World War III

Source: NATO Preparing for World War III | Armstrong Economics

“The Neocons are demanding higher Pentagon budgets now. They simply want war and we have no right to vote on any of this confirming once again, we do not live in a democracy, but in a dictatorship masquerading as a republic.

De democratie is dood… 

“What is taking place is the very same bankers that tried to take over Russia I wrote about in the 2000 Plot to Seize Russia, are back after 23 years and they are pleading to wage war and are licking their lips once again at seizing all the natural resources of Russia from gold and diamonds, to energy and uranium. The problem, they may not survive their own greed this time.”

Landen met grondstoffen zouden een huizenhoge overwinning behalen op landen die afhankelijk zijn van een op westerse leest geschoeid stervend geldsysteem. Ze hoeven er zelfs niets voor te doen. De westerse criminelen weten dat, en willen die grondstoffen stelen en hun “vijanden” via oorlogen verzwakken. Het is het westen tegen de rest van de wereld. Ze wisten natuurlijk al veel eerder dat hun systemen eindig zijn en troffen daarom hun oorlogsvoorbereidingen:

“All they had to do was honor the Minsk Agreement and Putin would have no choice but to withdraw.” … -DGZ-