Navigating The Fourth Turning

Then, in a Fourth Turning, again a generation later, power having been seized, the sociopaths seek total power – the elimination of all freedoms, to be replaced by totalitarian rule.Historically, in a Third Turning, a complacent people make it possible for sociopaths to take power. In a Fourth Turning, the sociopaths exert that power.

Source: Navigating The Fourth Turning | ZeroHedge

“Then, in a Fourth Turning, again a generation later, power having been seized, the sociopaths seek total power – the elimination of all freedoms, to be replaced by totalitarian rule…. Historically, in a Third Turning, a complacent people make it possible for sociopaths to take power. In a Fourth Turning, the sociopaths exert that power.”

De fase waarin de genoemde “sociopaten” het heft in handen nemen, wordt voorafgegaan door de “third  turning”, zeg maar de voorbereidende fase voor de wanordelijke periode waarin we ons nu bevinden, inclusief al dat geleuter waar de media ons dagelijks mee vervelen:

“It matters little whether the excuses put forward by political leaders are climate control, racial equity, CBDCs, cancel culture, owning nothing, digital IDs, transhumanism, vaccine mandates or a Green New Deal, the objective is singular: total dominance of the ruling class over the subservient class. Any excuse will do, if it has totalitarian rule as its outcome.

De uitkomst van het onzinnig geleuter in kranten en op tv is steeds dezelfde: totalitarisme. “We are now on that cusp”.

Wat ons betreft was dit al jaren geleden zichtbaar en we adviseerden daarom al veel eerder geen vinger méér krom te maken dan strikt noodzakelijk, oftewel blijf in de bunker of aan de zijlijn, participeer en investeer niet, zolang er geen normale en logische orde heerst. De normaal lijkende excessen zijn onnatuurlijk, vals, nep, vooral volksvijandig en dienen slechts het genoemde doel: meer macht en volkscontrole door onbevoegden.

Mentaal voorbereiden op de climax blijft gelden, evenals de aanleg van een voorraadje levensmiddelen, fysiek goud en vooral enig zilver, al is het risico hoog dat het bezit ervan zal verboden worden. We hebben het immers met democraten te doen die niets liever doen dan verplichten en verbieden. Steeds enig contant geld in huis, zo min mogelijk geld op rekening, afstand houden/negeren van anderen, niet discussiëren met ongelovigen, houd er rekening mee dat bezit en eigendom extra belast en onteigend kan worden, besef dat onze bestuurders volksvijanden zijn, indien mogelijk stoppen met werken, zo min mogelijk uren draaien, vervroegd met pensioen (zolang het nog kan)… -DGZ-