Nearly 90 Percent of the World Isn’t Following Us on Ukraine

Source: Nearly 90 Percent of the World Isn’t Following Us on Ukraine | Opinion

87% van de wereldbevolking volgt het westen niet ten aanzien van het Russische sanctiebeleid en de levering van wapens aan de Oekraïne. 

Alleen het kreupele westen meent macht te kunnen demonstreren via dat beleid. Nóg kunnen ze dat. HUN geldsysteem is nog niet ten onder gegaan. Nóg niet. De rest van de wereld met enorme voorraden aan energie/grondstoffen hoeft alleen maar af te wachten. Het westerse geldsysteem heeft een einddatum… -DGZ-