Nederland is een open inrichting…

Niet vergeten dat de wereld niet alleen in Nederland op zijn kop gezet is, het is een westers fenomeen. Overal daar waar men baat heeft bij (gecreëerde) wanorde zijn grote delen van de bevolking tot de conclusie gekomen dat er heel veel zaken allang niet meer kloppen. 

Het is de bewuste keuze van het regime om verbergende en afleidende chaos in het leven te roepen, de westerse civilisatie naar de rand van de afgrond te leiden en de natuurlijke orde te verstikken onder de inmiddels geïnstalleerde kunstorde. Het is opzettelijk, bewust en met voorbedachten rade uitgevoerd afbraak- en vernietigingsbeleid dat min of meer gelijk tred houdt met het verval van HUN in die hoofdzakelijk westerse landen voorheen nog functionerende geldorde… En nu is de muur van dat geldsysteem bereikt of in zicht… -DGZ-