Nederland stevent af op immigratieramp…

Source: Nederland stevent af op immigratieramp

Wij noemen het afbraakbeleid, anderen beweren dat politici de samenleving opzettelijk verwoesten en geven zodoende het beestje een andere naam. Eén van de wapens is massale import van niet te integreren onbruikbaren. Men kiest niet voor niets mensen uit overwegend andere culturen die in de meeste gevallen met westerse normen, waarden en gebruiken niets aan kunnen vangen.

De bedoeling is natuurlijk dat het lekker botst. De huidige kunstorde die de criminele bestuurders nodig hadden om hun ideologische vuiligheid over het land te kunnen spuien, hebben ze daartoe eerst moeten installeren. In een normale, logische orde hadden dergelijke bestuurders allang de hooivorken aan hun kelen gehad.

Deze geïnstalleerde criminele kunstorde waarvan de minste mensen zich bewust zijn, zal volledig uit elkaar vallen (of ineen storten, als dat begrip beter uitkomt) en alles en iedereen in haar val meesleuren. We zitten in de laatste (bubbel)fase van HUN geldsysteem die de laatste tientallen jaren al gepaard ging met afleiding en verstoringen op alle mogelijke terreinen. Inmiddels gaat iedereen merken dat niets meer is zoals het was, terwijl de hoogtepunten nog moeten komen… -DGZ-