Nederland zou weer Russisch LNG kopen…

Onbevestigd bericht, maar gelet op de achter de schermen-en handjeklap politiek ook weer niet echt verbazingwekkend. Het volk komt er toch niet achter zolang ze de Russen via de propaganda-kanalen als “onze aartsvijand” blijven propageren.

Uiteindelijk draait het steeds om de massa die voortdurend om de tuin geleid en onderdrukt moet worden in het speciaal daartoe opgerichte volkstheater. Wat er wérkelijk speelt, wordt angstvallig geheim gehouden. Men kan moeilijk toegeven dat alle door het regime (alle nationale regeringen dus) opgebouwde en in stand gehouden structuren afgeleefd zijn en nu bewust afgebroken worden. Vrijwel gelijktijdig en later volgen geldontwaarding, conflicten, oorlogen en omwentelingen (en de vlucht van ongedekt geld naar vaste waarden/grondstoffen/crypto). Deze cyclus zal men het volk niet verraden. Integendeel…

Wat men kan missen als kiespijn op hun weg naar nog meer macht en volledige volkscontrole is volk, maar het is er nu eenmaal, en dat moet dan maar in sprookjes blijven geloven, en ontwapend en machteloos achterblijven… -DGZ-