Nederlanders hebben geen idee wat de bank met hun geld doet

Source: Nederlanders hebben geen idee wat de bank met hun geld doet | Geld | Telegraaf.nl

“We zien dat mensen het belangrijker vinden dat hun geld goed terechtkomt en niet wordt geïnvesteerd in industrieën waar ze zelf niet achter staan”, vertelt Julian van de Steeg, ceo bij Bridgefund.”

Ons interesseert dat geen moer. Vanaf het moment dat bijvoorbeeld loon via een werkgever op een rekening terecht komt, is het van de bank en de begunstigde heeft nog slechts een vordering op de bank. Dat is zo door het geldregime geregeld, en daar zou iedereen maar eens goed over moeten nadenken…

Aan contante loonbetaling via loonzakjes doet men niet meer en via dat loonzakjescomplot is de macht verschoven van de burger naar het regime… Zo min mogelijk geld bij een bank onderbrengen ligt dan volgens ongeschreven regels van de logische orde voor de hand.

Men heeft een depositogarantiestelsel geïnstalleerd, dat 100.000 euro per persoon en per bank moet garanderen om vertrouwen te kweken en mensen niet te laten twijfelen aan de goede bedoelingen… -DGZ-