Nederlands gasverbruik naar laagste niveau in 50 jaar door prijs

Source: Nederlands gasverbruik naar laagste niveau in 50 jaar door prijs | Binnenland | Telegraaf.nl

Het feit dat het eigen relatief goedkope Nederlandse aardgas niet beschikbaar wordt gesteld aan Nederlandse huishoudens, maar tegen “vriendenprijzen” wel wordt geëxporteerd naar Europese (buur)landen, betekent dat er iets heel anders aan de hand is: men is bewust uit op die besparingsdrang, dwang en schaarste.

Enerzijds wil het regime een groene transitie en weg van fossiele brandstoffen vóórdat de infrastructur voor hun vermeende schone energie klaar is. Anderzijds misbruikt men gecreëerde “schaarste” zoals altijd als pressiemiddel. De zoveelst indicatie dat regeren in het volksbelang niet aan de orde is… -DGZ-