Nederlandse scholieren op flinke achterstand: ’Keer terug naar de basis’

Source: Nederlandse scholieren op flinke achterstand: ’Keer terug naar de basis’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Er is geen weg terug. Zodra neergang, verval en verloedering als gevolg van HUN verpieterende en stervende systemen eenmaal in gang zijn gezet is die neerwaartse trend onomkeerbaar.

Eerst zullen de oude niet meer functionerende (ook financiële) structuren volledig uitgewist moeten worden, vóórdat men eventueel opnieuw kan beginnen.

Het regime bepaalt na afbraak en vernietiging of en waar men opnieuw begint. Zou het alles bepalende en alles overkoepelende geldregime tot de conclusie komen dat het beter af is bij minder snugger volk dat geen vragen stelt en slaafs volgt of zelfs móet volgen omdat het gedwongen wordt, dan gebeurt dat en stuurt men dat ook zo aan.

Via de geplande invoering van CBDC’s, het onaantrekkelijk maken van cash om zodoende nagenoeg volledige volkscontrole te verkrijgen, het afdwingen van nóg meer gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit, multicultuur, klimaat en CO2-gestuurd gebakken lucht-beleid, is het nog maar de vraag of het streven naar goede leerprestaties en het behalen van allerlei certificaten en diploma’s volgens de HUIDIGE voorwaarden en voorstellingen nog wel loont.

Men wil blijkbaar een hele andere wereld, maar men laat zich er niet over uit wat dat over 15 of 20 jaar concreet betekent voor de burger. Als men voor ons een wereld in petto heeft die via massa-immigratie eruit ziet als hieronder, en men is daarnaast ook nog eens uit op oorlog en het optuigen van een ware oorlogseconomie, bedanken we daarvoor hartelijk…

Eerst zal het regime (de overheid dus) duidelijkheid moeten verschaffen of het leveren van een prestatie ooit nog loont, of dat het beter is om tot de categorie (ultra)lage huishoudinkomens te behoren, die toch altijd beschermd en ondersteund worden, zoals men dat nu handhaaft…

Zolang overheden het laten afweten en geen duidelijkheid verschaffen: hakken in het zand, onderduiken, in de imaginaire bunker blijven en geen vinger méér krom maken dan noodzakelijk, ook ten aanzien van leerprestaties. De bal ligt op HUN speelhelft… -DGZ-