Nederlandse vrouw laag op emancipatieladder

Nederlandse dragen het minste bij aan de economie van alle West-Europese vrouwen, werken het minst, hebben het laagste inkomen en volgen het minst vaak een bètastudie. Dat kost onze economie €100 miljard, heeft adviesbureau McKinsey becijferd.

Source: Nederlandse vrouw laag op emancipatieladder

“Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft eerder al laten zien dat vrouwen nog voor ze kinderen krijgen, in deeltijd gaan werken. Ze ’sorteren voor’ op een leven vol zorgtaken, morren belangenclubs.”

Waarschijnlijk blijkt hieruit dat de Nederlandse vrouw, ondanks alle propaganda en zachte dwang, dat werken en meer uren maken, vaak meer nadelen dan voordelen heeft. Bovendien spreekt McKinsey over “bijdragen aan de economie” en een financieel nadeel van €100 miljard. Hoe ze aan dergelijke exhorbitante bedragen komen zal wel altijd een geheim blijven. Het klinkt in ieder geval veel en is indrukwekkend genoeg om de nodige druk op het politiek-mediale complex uit te oefenen. Vrijwel alles wordt teruggebracht tot financiële overwegingen van cijfermensen. Levenskwaliteit en levensvreugde worden daaraan volledig ondergeschikt gemaakt… -DGZ-