Net Migration Into Britain Could Top 1 Million This Year, Doubling Prior Record

Source: Net Migration Into Britain Could Top 1 Million This Year, Doubling Prior Record | ZeroHedge

Van heinde en ver… Overal komen ze vandaan met toestemming en goedkeuring van alle nationale voornamelijk westerse regeringen. Zoals we hier al vaker vermeldden, betreft deze volksvervuiling niet alleen Nederland of Europa. Het is een globale aangelegenheid. In een dergelijke samenleving ga je toch niet vrijwillig hard werken om indirect zoveel mogelijk blanken hatende nietsnutten aan het vreten te houden, dachten we zo.

We vallen vaker in herhaling, maar het is soms niet anders te zien dan ook door anderen al eerder werd beweerd: 

“The Communist ideology is TO DESTROY YOUR SOCIAL ORDER. This has been their aim for 125 years and it has never changed; only the methods have changed a little.” Aleksandr Solzhenitsyn.

Vanuit de belevingswereld van Aleksandr Solzhenitsyn waren het de communisten, die vandaag de dag socialisten genoemd mogen worden. Dat klink iets progressiever en dus vriendelijker. De uitwerking van het huidige socialisme is net zo vernietigend, ondanks het feit dat het humaan klinkt en door de meerderheid nog steeds positief gewaardeerd wordt.

Overal waar de begrippen “socialisme” en “solidariteit” of afgeleiden daarvan opduiken is er sprake van (verborgen) diefstal en voortdurende aanvallen op de sociale orde, die wij als oorlog tegen het volk beschouwen. De fundamenten van de samenleving gebaseerd op aangeboren drijfveren worden constant onder water gezet, waardoor ze langzaam via jarenlange processen en dus onopvallend wegrotten.

Gaandeweg ontstaat er een nieuwe “normaliteit” die met de natuurlijke en logische niets meer van doen heeft en die nog slecht een minderwaardige kunstmatige surrogaatsamenleving betreft, die slechts één doel heeft: neergang, verloedering en uiteindelijk vernietiging. Socialisme is een wapen dat door het regime wordt ingezet tegen de volkeren, en ook hier zijn we al jaren getuige van… -DGZ-