Netbeheerder wil laadpaalverbod: wordt consument bij piekmoment weggelokt?

Source: Netbeheerder wil laadpaalverbod: wordt consument bij piekmoment weggelokt? | Financieel | Telegraaf.nl

Waarom doen we dat niet?

De burger/belastingbetaler betaalt verplicht belastingen, premies, accijnzen en heffingen zodat al die anderen hun werk kunnen doen. Het is niet de taak van de burger om de door hen veroorzaakte problemen op te lossen of er zelfs maar over na te denken.

Als een rode draad lopen ook dergelijke zaken al tientallen jaren door de samenleving. De door onze superdemocraten veroorzaakte problemen worden door hen ook nooit opgelost. HUN beleid is immers steeds gericht op de belangen van het geldregime en niet die van de burger.

De negatieve gevolgen van HUN beleid worden wel steeds naar beneden doorgeschoven… naar de betaler. Naarmate hun systemen steeds vaker verstek laten gaan en de gemaakte schulden en toenemende koopkrachtdaling voor een rem op van alles en nog wat gaan zorgen, nemen de wanverhoudingen en scheefgroei toe… -DGZ-