Neue Krisenbombe bedroht Europa: Algerien!

Source: Neue Krisenbombe bedroht Europa: Algerien!

“Im Falle der Wiederholung sind Algerier in Europa asylberechtigt. Zudem hat eine Million Algerier die französische Doppelstaatsbürgerschaft und damit das Recht auf Einreise in den Schengenraum.”

De vernietigende koers is goed voorbereid. Gaat het niet snel genoeg, worden de protesten in de desbetreffende landen geïntensiveerd, waarna op basis van onder meer het mensenrechtensprookje de volgende stroom “vluchtelingen” op gang gebracht kan worden… -DGZ-