New Normal Germany Blues

Source: New Normal Germany Blues – Consent Factory, Inc.

The first rule of New Normal Germany is “You Do Not Compare New Normal Germany to Nazi Germany!”

Niet graag gezien die vergelijking…

“Constitutional rights were abruptly cancelled. Protests against the New Normal were banned. The German media started pumping out propaganda like a Goebbelisan keyboard instrument. Public displays of conformity were mandated. “The Unvaccinated” were banned from society. Hate drunk mobs of New Normal Germans began hunting down maskless people on trains. By the end of it, the government was making plans to forcibly “vaccinate” the entire population.

Het nieuwe normaal is een ander soort vrijheidsberoving. Geniepiger, sluikser, achterbakser, via indirecte dwang, meer verborgen… en dus niet te vergelijken meer eerdere pogingen tot volksbedrog en het installeren van een leugentheater zo’n 100 jaar geleden. Linksom of rechtsom, het regime moet liegen om niet meteen door de mand te vallen.

Het regime is wereldwijd actief, geen mogelijkheid om het te ontvluchten: 

“The New Normal Reich” does not refer to Germany exclusively. I have also written extensively about the New Normal USA, the New Normal United Kingdom, New Normal Canada, New Normal Australia, and various other New Normal countries, none of which, as far as I’m aware, are attempting to imprison me for my writing, currently.”

Inclusief het HOOGVERRAAD in “the new normal Netherlands”. Let wel: het is HUN aan ons opgedrongen nieuwe kunstnormaliteit, niet de normaliteit van ons realisten die baseert op de natuurlijke logische principes… -DGZ-