Niederlande: Sollen die Bauern enteignet werden? Pläne für eine Megacity und Massenzuwanderung

Source: Aktuelle Meldungen – Eva Herman

De plannen om Nederlandse boeren te onteigenen hebben de Amerikaanse media bereikt. 

De Benelux en delen van Duitsland zouden 40 miljoen mensen moeten gaan huisvesten. Akkers en weilanden zijn dringend nodig voor huisvesting van onder meer een massaal aantal “migranten”. Het zogenaamde (verzonnen) “stikstofprobleem” is wederom slechts het argument om de mensen murw te beuken… -DGZ-