Niemand vraagt zich af waarom Halbe Zijlstra loog over Rusland

Mensen zoals de liegende Halbe Zijlstra hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel gedaan aan de alsmaar toenemende demonisering van Rusland. Er wordt volop gesproken over russofobie, maar nergens wordt duidelijk gemaakt waarom al die lui in Den Haag, Brussel en verre omstreken zich zo bezighouden met het bashen van Rusland.

Source: Niemand vraagt zich af waarom Halbe Zijlstra loog over Rusland

“Dus, wie zijn er in staat om lui zoals Rutte, Zijlstra en al die andere gladjakkers in Den Haag dingen te laten doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen? Degenen die dat kunnen, zijn de werkelijke machthebbers en degenen die erop gebrand zijn een oorlog met Rusland te forceren. Degene die de politici in de broekzak of in de tang hebben en voor wie ze als de dood zijn.”

Het verhaal van de Chazaren en de Chazaarse mafia duikt regelmatig op. De ongerijmdheden op politiek niveau zijn vaak dermate overweldigend, dat je je wel móet afvragen wie er daadwerkelijk aan de touwtjes trekt en welke rol politici werkelijk spelen. Voor ons is duidelijk dat het alleen maar lijkt of ze de belangen van de eigen bevolking dienen. Met het glijmiddel fiatgeld en de daarmee gepaard gaande fictieve welvaart kun je bijna elke burger van de juistheid van hun bedoelingen overtuigen. De daadwerkelijke machthebbers zijn tot alles in staat, zelfs het creëren van revoluties of (burger)oorlogen in het westen, dat tot nu toe voor onmogelijk werd gehouden. De op gang gebrachte vluchtelingenstroom naar Europa is daar een voorbeeld van en dan heb je natuurlijk politieke marionetten nodig die doen wat er van hen verlangd wordt… -DGZ-