Niet bepalen, wel betalen

De Nederlandse burger is niet alleen gepasseerd bij de inhoud van het klimaatbeleid, velen hebben nog altijd geen flauw idee van de werkelijke kosten. Zo zijn veel kiezers van GroenLinks bereid maximaal een tientje per maand extra te betalen voor de energietransitie, maar het lijkt uitgesloten dat dit voldoende is om het klimaatakkoord vanuit de burgerij te financieren.

Source: Niet bepalen, wel betalen

In grote lijnen de praktijk die al (ongemerkt) tientallen jaren plaatsvindt. Sluipend en zonder al te grote schokken. In dit voorbeeld betreft het alleen maar een “klimaatakkoord”, afgesloten tussen meerdere partijen waar de burger geen stem in heeft en mag hebben. Dat “velen nog altijd geen flauw idee van de werkelijke kosten” hebben is natuurlijk opzet. Concrete en controleerbare cijfers krijgt u dan ook nooit. Via propaganda en de met veel tamtam verkondigde meningen van “experts” krijgt men u altijd in het verzetloze betaalhoekje. Doel bereikt en de geldstromen gaan weer in de gewenste richting. Mochten steeds meer mensen zich veel te laat gaan afvragen wat er werkelijk door democraten beslist wordt, staan de kranten opeens bol van de afkeurende meningen van de verwonderde slachtoffers. Het kwaad is dan al geschied, het leed is geleden en er is geen weg meer terug… -DGZ-