Niet meer meedoen…

Herhaling: niet meer meedoen. Stoppen met zaak of bedrijf zodra de overheid om welke reden dan ook de ondernemer ook maar het minste in de weg legt.

In het verlengde daarvan is het werkenden in loondienst te adviseren om na te gaan of ze niets liever doen dan vluchtelaars en zoekenden naar asiel indirect (en dus weer ongemerkt) financieel te ondersteunen. Dat doen ze namelijk via de (inkomsten)belasting. Ook voor hen geldt: indien mogelijk, stoppen met werken of uren drastisch afbouwen… -DGZ-