Niet Nederlands spreken, toch bijstand

Het bijstandsbeleid wordt door de meeste gemeenten niet uitgevoerd. Wie de taal niet spreekt, wordt vrijwel nergens gekort op de uitkering. Daarnaast vragen veel gemeenten (40 procent) geen tegenprestatie voor de bijstand. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) noemt dit ’ongewenst’ en ’zorgelijk’.

Source: Niet Nederlands spreken, toch bijstand

Weer een voorbeeld waaruit blijkt dat er sprake is van grove willekeur en ongelijke behandeling door (lokale) overheden: onbetrouwbaarheid en ongeloofwaardigheid is troef. Het proces waarbij onze democraten zichzelf discrediteren blijft dientengevolge ook aardig doorstomen… -DGZ-