Niet ziek: 1500 euro beloning

Werknemers van een Belgisch bedrijf kunnen reischeques van 1500 euro krijgen als ze twee maanden niet ziek zijn.

Bron: Niet ziek: 1500 euro beloning

“Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KU Leuven en de vakbonden ABVV en ACV en de FOD Werkgelegenheid vinden het discriminatie.”

Via de begrippen “discriminatie” en “rassisme” kun je tegenwoordig alles de grond in boren wat niet in het straatje past van de gelijkmakers. Het leveren van een betere prestatie mag volgens de professor beslist niet leiden tot een betere of hogere beloning. Academici zijn nou eenmaal de meest links geïndoctrineerden en gehersenspoelden die vrijwel allemaal topfuncties bekleden met alle daarbij behorende voordelen, en daarmee het in hún ogen juiste beleid bepalen. Het volstrekt natuurlijke en logische wordt al jaren bewust uitgeschakeld. Mensen die dachten en nog steeds denken dat het leveren van een prestatie een betere levenskwaliteit (niet te verwarren met een hoger nettoloon) zou opleveren, komen keer op keer van een koude kermis thuis. Waarom als eenling dan nog gemotiveerd zijn en vechten tegen de bierkaai als je het ook rustig aan kunt doen?… -DGZ-