Niets doen is ook beleid…

Het is afbraakbeleid door niets te doen of niet op te treden… -DGZ-