Nieuwe golf grenscontroles: staat Schengen op de tocht?

Source: Nieuwe golf grenscontroles: staat Schengen op de tocht? | Binnenland | Telegraaf.nl

Beperkingen, verboden en verplichtingen van overheidswege treffen hoofdzakelijk de massa en nooit de minderheid of de categorie “criminelen”, “witwassers” en “terroristen” waarvan men zegt die te willen aanpakken.

Meer dan 50 jaar “maatregelen” die nauwelijks succes opleverden, hebben ertoe geleid dat de bevolking wordt opgezadeld met meer criminaliteit dan ooit.

Hun aanpak werkt niet en DUS is dat ook de bedoeling. Anders deden ze het namelijk niet, of men deed het anders en wél effectief. Die effectieve aanpak is echter niet gewenst

Ook het voornemen weer grenscontroles (kapitaalverkeerscontroles?) in te gaan voeren, duidt op het strakker aanhalen van de strop om de nek van de EU-burgersGrenscontroles invoeren terwijl het kwaad al geschied is behoort tot de catgoriën afleiding van de ware oorzaken en veroorzakers, oeverloos gezwets en geldverspilling… -DGZ-